МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН — ПЛЕВЕН

МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН — ПЛЕВЕН

АКЦЕНТИ

НОВИНИ

ПЛАЗМОТЕРАПИЯ PRGF (Rich Plasma in Growth Factor)

28 септември 2019

PRGF (Rich Plasma in Growth Factor) терапията, известна още като „испанска плазма” е терапевтичен метод, който се прилага с успех в различни области на медицината. През последните години технологията се използва широко в спортната медицина…

МБАЛ “Св. Панталеймон – Плевен стартира проект за ускоряване на прехода към цифровизация чрез внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения

На 02.06.2023 г. Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Панталеймон“ стартира изпълнението на проект BG-RRP-3.005-2728-C01 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността

Повече »

Места за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, финансирани от държавата
срок до 17.04.2023

МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН – Плевен На основание чл. 44 от Наредба № 1/22.01.2015 година за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, относно места финансирани

Повече »