МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН — ПЛЕВЕН

МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН — ПЛЕВЕН

АКЦЕНТИ

НОВИНИ

ПЛАЗМОТЕРАПИЯ PRGF (Rich Plasma in Growth Factor)

28 септември 2019

PRGF (Rich Plasma in Growth Factor) терапията, известна още като „испанска плазма” е терапевтичен метод, който се прилага с успех в различни области на медицината. През последните години технологията се използва широко в спортната медицина…

МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ДЛЪЖНОСТ „НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ“

МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ“ На основание чл. 90 от Кодекс на труда, във връзка с чл.

Повече »

МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН – ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ДЛЪЖНОСТ „НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕФРОЛОГИЯ И ХЕМОДИАЛИЗА“

МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН – ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕФРОЛОГИЯ И ХЕМОДИАЛИЗА“ На основание чл. 90 от Кодекс на труда, във връзка

Повече »