Информация за пациента

Информация за пациента

МБАЛ Св. Панталеймон - Плевен

Уважаеми пациенти,
Ако сте предпочели МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН – ПЛЕВЕН за Вашето лечение, задължително е да ни предоставите

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ:
• Документ за самоличност;
• Направление за хоспитализация и Амбулаторен лист към него;
• Ксерокопие от валидно ТЕЛК решение;
• Лична амбулаторна карта /ЛАК/;
• Рецептурна книжка, за болните с хронични заболявания с актуална лична терапия – ако имате такава. Информацията за приемани от Вас медикаменти за съсирване на кръвта е изключително важна за предоперативна преценка;
• В случай на прекъснати здравноосигурителни права – Актуално Удостоверение от ТД на НАП, в уверение на това, че към датата на приемането Ви сте здравно осигурен;
• Носете всички образни и/или инструментални изследвания, извършени в предишен период и епикризи от предходно болнично лечение.
Добре е да не сте консумирал храна и стимулиращи напитки, за да могат да Ви бъдат направени съответните лабораторни изследвания.
Ако Ви предстои операция или манипулация, свързани с анестезия (упойка) не трябва да пиете и течности.
ЛИЧНИ ХИГИЕННО – САНИТАРНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

• Пижама и бельо за преобличане от естествени материи – лен и памук;
• Хавлия;
• Четка и паста за зъби, сапун;
• Антибактериални мокри кърпи – големи;
• Чехли;
• Самобръсначки;
• Крайникът, който ще бъде опериран трябва да бъде обръснат;
• Памперси, ако са необходими.

С цел навременното оформяне на болничната медицинска документация при хоспитализирането Ви от лекаря в Приемен кабинет, моля попълнете следния ФОРМУЛЯР, който можете да изтеглите от тук >>

ФОРМУЛЯР ЗА ПРИЕМ

Тук ще намерите пълен набор документи, които можете да изтеглите и да попълните и подпишете предварително или да Ви бъдат предоставени на място преди приема.

ЛИЧНИ ДАННИ

   ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ – ОПЕРАЦИЯ

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ – АНЕСТЕЗИЯ

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ – ИЗСЛЕДВАНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ – ИЗБОР НА ЛЕКАР/ЕКИП

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ — ЗАПЛАЩАНЕ

НАРЕДБА_№10-2015