Медико-дентален център Св. Панталеймон – Плевен

Медико-дентален център Св. Панталеймон – Плевен

Медико-денталният център Св. Панталеймон се намира в град Плевен, ул. Трите бора №19. Има сключен договор с НЗОК.

Центърът работи с пациенти от всички възрастови групи. Стоматологичната практика се основава на висок професионализъм, техническа компетентност и грижа за пациента.
При нас има лекари по дентална медицина, извършващи дейности и манипулации в областта на хирургията, ендодонтията, естетичната и детската стоматология. Те са приветливи и внимателни професионалисти, чиято най-важна задача е да поставят Вашите нужди и комфорт на първо място. По време на лечението се осигурява пълно обезболяване на пациентите с помощта на съвременни средства и медикаменти. МДЦ Св. Панталеймон предлага и извършване на дентални дейности и манипулации под обща анестезия.

При Вашето първо посещение ще Ви бъде направен пълен орo-дентален профилактичен преглед. Изготвя се лечебен план. Преди започването на лечението Вие ще бъдете запознат с приблизителната стойност на услугите ни и с времето, което е необходимо за извършване на лечението. 

Екип:
д-р Аксиния Лишева
д-р Енчо Нинов

В МДЦ Св. Панталеймон се извършват и следните дейности:
• Образни изследвания със зъбен кугел, ортопантомограф и скенер с 3D визуализация.
• Обслужват се деца със специални потребности под обща анестезия.
• Поставяне на зъбни импланти.
Хирургичната интервенция се извършва от д-р Евгений Миронов.
Манипулацията е безболезнена и атравматична.
• Открита гингивална хирургия със запълване на костния дефект с PRF.
• Поставяне на фасети.

Контакти:
Регистратура: 064 69 20 20
e-mail:  hospital@svetipantaleimon.com