Клинични пътеки

Клинични пътеки

МБАЛ Св. Панталеймон - Плевен

МБАЛ Св. Панталеймон-Плевен ООД има договор с Националната здравноосигурителна каса за лечение в болнични условия по следните клинични пътеки:
* Пациентите не заплащат за лечебната дейност, която НЗОК покрива, освен потребителската такса за престой в болницата.

2 thoughts on “Клинични пътеки”

  1. Pingback: МБАЛ Св. Панталеймон – Плевен – USS Medica

  2. Pingback: УМБАЛ Св. Панталеймон – Плевен – USS Medica

Comments are closed.