Прием в болницата

Прием в болницата

МБАЛ Св. Панталеймон - Плевен

Вие можете да бъдете приети за болнично лечение след консултация със специалист от нашите диагностично–консултативни кабинети. Тази консултация може да е планова или по спешност.
Ако е планова Ви съветваме да резервирате предварително час за преглед на тел. (064) 87 20 20.
Консултацията може да бъде направена на базата на “Направление” или да бъде осъществена като платен прием.
Ако сте допълнително здравно осигурен, разходите по прегледа Ви могат да бъдат поети от Вашия здравен фонд.

Уважаеми пациенти, в случай, че сте предпочели МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН – ПЛЕВЕН за Вашето лечение е необходимо да се запознаете с цялата медицинска документация, която е необходимо да попълните и подпишете при хоспитализирането Ви от лекаря в Приемен кабинет. Тук ще намерите пълен набор документи, които можете да изтеглите и да попълните и подпишете предварително или да Ви бъдат предоставени на място преди приема.

  ФОРМУЛЯР ЗА ПРИЕМ

  ЛИЧНИ ДАННИ

  ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ – ОПЕРАЦИЯ

  ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ – АНЕСТЕЗИЯ

  ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ – ИЗСЛЕДВАНИЯ

  ЗАЯВЛЕНИЕ – ИЗБОР НА ЛЕКАР/ЕКИП

  ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ — ЗАПЛАЩАНЕ

  НАРЕДБА_№10-2015


В деня, определен за планово постъпване

Добре е да дойдете до 08.30 ч пред съответния приемен кабинет.

Задължително е да носите
НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ:
• Документ за самоличност;
• Направление за хоспитализация и Амбулаторен лист към него;
• Ксерокопие от валидно ТЕЛК решение;
• Лична амбулаторна карта /ЛАК/;
• Рецептурна книжка, за болните с хронични заболявания с актуална лична терапия – ако имате такава. Информацията за приемани от Вас медикаменти за съсирване на кръвта е изключително важна за предоперативна преценка;
• В случай на прекъснати здравноосигурителни права – Актуално Удостоверение от ТД на НАП, в уверение на това, че към датата на приемането Ви сте здравно осигурен;
• Носете всички образни и/или инструментални изследвания, извършени в предишен период и епикризи от предходно болнично лечение.
Добре е да не сте консумирал храна и стимулиращи напитки, за да могат да Ви бъдат направени съответните лабораторни изследвания.
Ако Ви предстои операция или манипулация, свързани с анестезия (упойка) не трябва да пиете и течности.
ЛИЧНИ ХИГИЕННО – САНИТАРНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

• Пижама и бельо за преобличане от естествени материи – лен и памук;
• Хавлия;
• Четка и паста за зъби, и сапун;
• Антибактериални мокри кърпи – големи;
• Чехли;
• Самобръсначки;
• Крайникът, който ще бъде опериран трябва да бъде обръснат;
• Памперси, ако са необходими.

В деня на Вашата операция
– Не бива да ядете или пиете каквото и да било минимум 6 часа преди анестезията. Ако има храна или течност във Вашия стомах по време на анестезия, тя може да се върне обратно в гърлото и оттам да попадне в белия дроб. Това може да предизвика неговото тежко увреждане.
– Ако ежедневно взимате медикаменти, те трябва да бъдат приети и в деня на операцията (с малко течност), освен ако Вашият анестезиолог или хирург изрично не поискат да ги прекратите. Задължително се спират медикаментите, които имат ефект върху кръвосъсирването (антикоагуланти, асприн).
– Ако не се чувствате добре в деня на операцията непременно трябва да информирате лекуващия екип за това.

– Вашият анестезиолог ще разговаря с Вас преди операцията. Ще дискутирате възможните видове анестезия, ползите и рисковете от тях. Съвместно ще решите кое е най-доброто за Вас. Нищо няма да Ви бъде приложено преди да бъдете информиран и да дадете своето съгласие.

В операционната

До операционната ще Ви придружи представител на отделението, в което сте настанен. Ако се чувствате неспокоен, още преди да тръгнете към операционната зала, ще Ви бъде дадено успокоително. В операционната ще бъдете посрещнат от анестезиологичната сестра. Тя ще Ви помогне да се настаните на операционната маса и ще Ви включи към монитори за проследяване на Вашите жизнени показатели. Към операция ще се пристъпи едва, след като анестезиологът установи, че е постигнато пълно обезболяване.

Изследване в клинична лаборатория
За да получите достоверни резултати при изследване в клинична лаборатория трябва да имате предвид следното:
– Добре е да посетите лабораторията сутрин (най-късно до 11.00 ч.). Желателно през последните 12 ч. преди вземането на кръв да не сте приемали храна, напитки и лекарства.
Изключение – спешни и неотложни състояния, преценени като такива от лекар!
– При изследване на кръвно-захарен профил: първото посещение трябва да бъде не по-късно от 8.00 ч. сутринта.
– При изследване на мастен профил: трябва да има 12-часов период на глад, като предхождащата вечеря е лека и бедна на мазнини.
– При изследване на хормони /щитовидни/ – заместителното лечение, ако има такова, се приема след вземането на кръвната проба. Преди изследването се забраняват кафе, чай, цигари.
– При изследване на репродуктивни хормони /полови/ – важно е те да бъдат осъществени при стриктно спазване на изискванията, свързани с периода на месечния цикъл.

– При изследване на урина – донася първа сутрешна урина /тя е по-концентрирана и по-достоверна/, получена от средна струя и след внимателен тоалет. Дамите не дават урина по време на месечния цикъл и до два дни след това.

Изследване в микробиологичната лаборатория
За достоверност на резултатите, пациентите на микробиологичната лаборатория трябва да спазват указанията на лекуващите лекари, както и изискванията на лабораторията за правилно и навременно вземане и доставяне на съответните материали за микробиологично изследване:
– Гърлени секрети се вземат от лекуващия лекар или от микробиолога само сутрин преди миене на зъби, преди прием на храна, вода и др., както и 3 дни след приключване на антибиотично лечение /ако е проведено такова/.
– Урина се взема сутрин в стерилен съд /закупен от аптека/, веднага след ставане от сън и старателен тоалет с вода и сапун, като се събира малко количество от средната струя; предишното уриниране е желателно да е 3-4 часа преди описаната процедура.
– Очни секрети се вземат от лекуващия лекар или от микробиолога сутрин преди измиване на очите.
– Материали от полова система се вземат само от специалист, след задължителен тоалет на гениталиите.
Всички материали се донасят в лабораторията възможно най-бързо, като се предпазват от преохлаждане и прегряване.