Отделение по нефрология и хемодиализа

Отделение по нефрология и хемодиализа

Отделение по нефрология и хемодиализа

Нефролoгия

В Отделението работят утвърдени лекари – специалисти в областта на Нефрологията, участници в много български и международни научни прояви. Предлага се диагностика и лечение на различни видове бъбречни заболявания, отговарящи на най-високите медицински стандарти. Особено внимание се отделя на социално-значими заболявания като бъбречни увреждания при захарен диабет и артериална хипертония.
Тук ще получите бърза и качествена помощ и при най-често срещани заболявания на пикочоотделителната система – бъбречнокаменна болест и инфекции на горни и долни пикочни пътища, както и възможност за системно лечение и проследяване на пациенти с хронична бъбречна недостатъчност.

Хемодиализа

Един от първите хемодиализни центрове в област Плевен, разполагащ с висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит в областта на диализното лечение.
В Отделението се провежда хемодиализно лечение с високотехнологични апарати и High-flux диализатори. Използват се еднократни консумативи и медицински изделия от най-високо качество.
Лечението е индивидуално, съобразeно с клиничното състояние и параклиничните показатели. Прилагат се скъпоструващи медикаменти- еритропоетин стимулиращи агенти, активатори на витамин Д3, фосфороуловители, калцимиметици. Изготвя се траен съдов достъп за нуждите на хемодиализата – постоянни тунелизирани катетри и АВ анастомози, от водещи специалисти.

• Изисканата и приятна обстановка осигурява на пациентите комфорт и спокойствие.
• В центъра има безжичен интернет и кабелна телевизия. На всеки е осигурена вкусна, топла прясно приготвена храна.
• Осигуряване на служебен транспорт от дома на пациента до болницата и обратно или поемане на пътните транспортни разходи.
• Провежда се диализа на пациенти от други диализни центрове в страната, посещаващи Плевен по различни причини, пациенти от страни членки на ЕС (притежаващи Европейска здравноосигурителна карта) след предварителна уговорка за датите и смените.

Екип

Д-р Таня Василева – Началник отделение, Вътрени болести, Нефролог
Д-р Иванка Нинова – Нефролог
Д-р Анелия Асенова – Нефролог
Д-р Христина Георгиева – Нефролог
Д-р Ивайло Димитров – Специализант

Преглед при нефролог

В кабинетите по Нефрология се извършват консултации по НЗОК, на осигурени в допълнителните здравни фондове, както и срещу заплащане, след предварително записване на час.

• ДКЦ Св. Панталеймон – Плевен, ул. Трите бора №19, телефони: 064 69 20 20, 064 87 20 20
• ДКЦ Св. Панталеймон – Плевен, ул. Хан Крум №2, телефон: 064 60 20 20