ДКЦ СВ. ПАНТАЛЕЙМОН – ПЛЕВЕН

Диагностично-консултативен център Св. Панталеймон - Плевен

Разполага с всички лекарски кабинети за първични и консултативни прегледи и работи в тясна връзка с отделенията на болницата. Има договор с НЗОК.

ДКЦ Св. Панталеймон – Плевен се разполага в три сгради – на ул. Трите бора 19, ул. Трите бора 24 и на ул. Хан Крум 2, със съответните  специализирани кабинети.