МБАЛ Св. Панталеймон – Плевен разполага с водещата в централна и северна България Клиника по ортопедия и травматология. В нея се извършват гръбначна хирургия, артроскопска хирургия и детска ортопедия.
 
МБАЛ Св. Панталеймон-Плевен е многопрофилна болница и разполага с:

 

• Клиника по ортопедия и травматология (вкл. гръбначна хирургия, артроскопска хирургия, детска ортопедия)
• Отделение по хирургия – обща, съдова хирургия и урология
• Отделение по гнойно септична хирургия
• Отделение по анестезиология и интензивно лечение
• Клиника по ревматология
• Отделение по неврология
• Отделение по вътрешни болести
• Отделение по гастроентерология
• Отделение по нефрология и хемодиализа
• Отделение по образна диагностика
• Отделение по Физикална и рехабилитационна медицина
• Отделение за долекуване
• Медико-диагностична клинична лаборатория
• Микробиологична лаборатория

 

Болницата има договор със Здравната каса и работи по клинични пътеки.
Пациентите могат да избират ВИП условия (самостоятелна стая и консумативи) срещу допълнително заплащане.

 

С трите нови структури МБАЛ Св. Панталеймон-Плевен вече разполага с 209 легла и покрива най-високото ниво на категоризация на отделения и клиники по националните стандарти.

 

Към МБАЛ Свети Панталеймон работи и психолог:

 

Психологът Даниела Кермова – Кабинет №2, ет.1, корпус С

 

• оказва подкрепа на пациентите и техните близки, насочена към справяне с болестта, прогнозата и лечението, ориентирана към повишаване качеството на живот, преодоляване на стресогенни ситуации и подобряване на общуването между медицинските специалисти, пациента и неговото обкръжение в контекста на болестта.
• провежда психологично интервю и оценява проблема,
• оценява ресурсите и дефицитите на индивида,
• наблюдава и анализира адаптивни и неадаптивни модели на поведение,
• провежда психологична диагностика,
• изготвя оценка на основни психологични функции, общо ниво на интелигентност,
• провежда изследване на личността по скринингови въпросници,
• създава терапевтична връзка с пациента и оказва психологична подкрепа.
Важно! Услугата е безплатна за всички хоспитализирани пациенти и близките им!