„МБАЛ Св. Панталеймон – Плевен” ООД разполага с водещата в централна и северна България Клиника по ортопедия и травматология. В нея се извършват гръбначна хирургия, артроскопска хирургия и детска ортопедия.
„МБАЛ Св. Панталеймон-Плевен” ООД е многопрофилна болница и разполага с:

 

• Клиника по ортопедия и травматология (вкл. гръбначна хирургия, артроскопска хирургия, детска ортопедия)

• Отделение по хирургия – обща, съдова хирургия и урология

• Отделение по гнойно септична хирургия

• Отделение по анестезиология и интензивно лечение

• Клиника по ревматология

• Отделение по неврология

• Отделение по вътрешни болести

• Отделение по гастроентерология

• Отделение по нефрология и хемодиализа

• Отделение по образна диагностика

• Отделение по Физикална и рехабилитационна медицина

• Отделение за долекуване

• Медико-диагностична клинична лаборатория

• Микробиологична лаборатория

 

Болницата има договор със Здравната каса и работи по клинични пътеки.

Пациентите могат да избират ВИП условия (самостоятелна стая и консумативи) срещу допълнително заплащане.

 

С трите нови структури „МБАЛ Св. Панталеймон-Плевен” ООД вече разполага с 209 легла и покрива най-високото ниво на категоризация на отделения и клиники по националните стандарти.

 

Към МБАЛ “Свети Панталеймон” работи и психолог :

 

Психологът Даниела Кермова – Кабинет №2, ет.1, корпус С

 

• оказва подкрепа на пациентите и техните близки, насочена към справяне с болестта, прогнозата и лечението, ориентирана към повишаване качеството на живот, преодоляване на стресогенни ситуации и подобряване на общуването между медицинските специалисти, пациента и неговото обкръжение в контекста на болестта.
• провежда психологично интервю и оценява проблема,
• оценява ресурсите и дефицитите на индивида,
• наблюдава и анализира адаптивни и неадаптивни модели на поведение,
• провежда психологична диагностика,
• изготвя оценка на основни психологични функции, общо ниво на интелигентност,
• провежда изследване на личността по скринингови въпросници,
• създава терапевтична връзка с пациента и оказва психологична подкрепа.
Важно!
Услугата е безплатна за всички хоспитализирани пациенти и близките им!