Тест за Т – клетъчен имунитет срещу SARS – COV – 2 (COVID – 19)

Тест за Т – клетъчен имунитет
срещу SARS – COV – 2 (COVID – 19)

В Клиничната лаборатория към „ДКЦ Свети Панталеймон“ ООД се извършва тест за определяне на Т- клетъчен имунитет Quan-T-Cell SARS-COV- 2 (COVID – 19).

Тестът измерва промяната в концентрацията на интерферон гама в кръвта преди и след стимулация на лимфоцитите на пациента с антиген на COVID – 19. Тази стимулация показва как би реагирал организмът ни при реален сблъсък с вируса. Специфичните за SARS-COV-2 Т- клетки се появяват няколко дни след появата на симптомите. Появата на специфичен Т-клетъчен отговор се асоциира с по – леко протичане на COVID – 19 или със защитен имунитет срещу повторна инфекция със SARS-COV-2 или SARS-COV.

За изследването е необходимо вземане на венозна кръв, като задължително условие към момента на изследването е пациентът да не е на терапия с потискащи имунитета лекарства – кортикостероиди, определени антитела за биологично лечение и др.

Пробовземането се извършва в Клинична лаборатория към „ДКЦ Свети Панталеймон“ ООД с адрес гр. Плевен, ж.к. Дружба, ул. Трите бора №24.

Определянето на Т-клетъчен имунитет е подходящо за преболедували ковид инфекция, ваксинирали се или предпологащи безсимтомна инфекция. Пациентите, които искат да изследват Т-клетъчен имунитет срещу COVID – 19 , могат да го направят, като е препоръчително това да стане поне 10 дни след пълното им възстановяване или след поставяне на втора доза ваксина.

Резултат от теста – до 5 работни дни, в зависимост от натовареността на лабораторията.

Цена на тест за Т- клетъчен имунитет срещу SARS-COV-2 – 170,00 лв.