Публична покана от ДКЦ Св. Панталеймон – Плевен Процедура за избор
на изпълнител „Доставка на медицински консумативи“