Публична покана от МБАЛ Св. Панталеймон – Плевен
Процедура за избор на изпълнител
„Доставка на медицински консумативи по обособени позиции“

МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН – Плевен ООД

ОБЯВЯВА
Процедура за избор на изпълнител
„Доставка на медицински консумативи по обособени позиции“