Покритие на разходите за лечение

Покритие на разходите за лечение

МБАЛ Св. Панталеймон - Плевен

Задължително здравноосигурени пациенти
 
МБАЛ Св. Панталеймон – Плевен има договор с Националната здравно-осигурителна каса. Съгласно българското законодателство всички задължително здравноосигурени лица имат свободен достъп до нашата болница.
Пациентите не заплащат за лечебната дейност, която НЗОК покрива, освен потребителската такса за престой в болницата.
 
Пациентите заплащат стойността на имплантите, консумативите и медикаментите, които ще бъдат използвани за вашето лечение и не се покриват от НЗОК, избор на самостоятелна стая и транспорт по ценовата листа на болницата.  
Вие ще бъдете предупредени и Вашето съгласие ще бъде потърсено своевременно, ако се наложи доплащане.
 
Пациенти, които сами заплащат за лечението си
 
Когато сте неосигурен или нямате направление за хоспитализация, Вие заплащате по ценова листа на болницата.  
При приемане след първичния клиничен преглед Вие ще получите информация за стойността на необходимото лечение чрез първична план-сметка, която се попълва в приемния кабинет. Предварително се заплаща стойността на медицинския пакет – консумативи и медикаменти, които ще бъдат използвани за Вашето лечение. Ако по време на престоя Ви се налагат допълнителни манипулации и консумативи, Вие ще бъдете уведомени за тях и за промяната в крайната сума.
 
Пациенти, които са допълнително здравноосигурени
 
МБАЛ Св. Панталеймон – Плевен има договори с повечето доброволни здравноосигурителни фондове. Съгласно тези споразумения Вашите разходи ще бъдат покрити от съответния здравен фонд.