Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Отделението по Анестезиология и Интензивно лечение има за цел да осигури двадесет и четири часа безотказна, висококачествена, специализирана, консултативна, амбулаторна и стационарна, планова и спешна медицинска дейност, извършвана от специалисти по Анестезиология и Интензивно лечение.
 
В МБАЛ Св. Панталеймон – Плевен се използва модерна еднодневна анестезия и аналгезия, която позволява ефективна еднодневна хирургия. Използват се съвременни и висококачествени консумативи и медикаменти.
 
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ

 

1. Консултативна дейност
Всеки пациент, на който предстои операция или инзавина диагностична процедура преминава през консултация с анестезиолог. Целта е да се направи пълна оценка на състоянието и риска за пациента, както и адекватна предоперативна подготовка. Извършват се консултации във връзка с оптимизиране на лечението при високо рискови пациенти.

 

2. Анестезиологична дейност
2.1. Амбулаторна анестезия
– горна и долна ендоскопия – фибро гастроскопия, фиброколоноскопия, фибробронхоскопия, цистоскопия и др.;
– седация или анестезия в отделение “Образна диагностика” – ЯМР и скенер;.
 
2.2. Анестезия в еднодневна хирургия
Регионални и общи анестезии, които се прилагат при оперативни интервенции в областта на ортопедия, урология, АГ, обща и гръдна хирургия, лицево-челюстна и пластична хирургия, офталмология, УНГ и др. Това дава възможност пациентът да бъде приет, опериран и изписан в рамките на 24 часа.
2.3. Анестезия в операционен блок
Регионални и общи анестезии, които се прилагат при планови и спешни оперативни интервенции в обща и гръдна хирургия, ортопедия, неврохирургия, урология, АГ, лицево-челюстна и пластична хирургия, офталмология, УНГ, неврохирургия, съдова хирургия, и др.
 
ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
Тук се лекуват всички пациенти с тежко нарушени жизнени функции, независимо от характера на основното им заболяване.

Контакти:
Регистратура:  064 87 20 20
e-mail:  hospital@svetipantaleimon.com

Информация за пациента

В деня, определен за планово постъпване
Добре е да дойдете към 7.30 ч. пред съответния приемен кабинет. Задължително е да носите със себе си:
– документ за самоличност (лична карта, паспорт);
– лични вещи (тоалетни принадлежности, кърпа, прибори за хранене, чаша, чехли);
– цялата медицинска документация, касаеща настоящето Ви заболяване.
 
Добре е да не сте консумирал храна и стимулиращи напитки, за да могат да Ви бъдат направени съответните лабораторни изследвания. Ако Ви предстои операция или манипулация, свързани с анестезия (упойка) не трябва да пиете и течности.
 
В деня на Вашата операция
– Не бива да ядете или пиете каквото и да било минимум 6 часа преди анестезията. Ако има храна или течност във Вашия стомах по време на анестезия, тя може да се върне обратно в гърлото и оттам да попадне в белия дроб. Това може да предизвика неговото тежко увреждане.
–  Ако ежедневно взимате медикаменти, те трябва да бъдат приети и в деня на операцията (с малко течност), освен ако Вашият анестезиолог или хирург изрично не поискат да ги прекратите. Задължително се спират медикаментите, които имат ефект върху кръвосъсирването (антикоагуланти, асприн).
–  Ако не се чувствате добре в деня на операцията непременно трябва да информирате лекуващия екип за това.
–  Вашият анестезиолог ще разговаря с Вас преди операцията. Ще дискутирате възможните видове анестезия, ползите и рисковете от тях. Съвместно ще решите кое е най-доброто за Вас. Нищо няма да Ви бъде приложено преди да бъдете информиран и да дадете своето съгласие.
 
В операционната
До операционната ще Ви придружи представител на отделението, в което сте настанен. Ако се чувствате неспокоен, още преди да тръгнете към операционната зала, ще Ви бъде дадено успокоително. В операционната ще бъдете посрещнат от анестезиологичната сестра. Тя ще Ви помогне да се настаните на операционната маса и ще Ви включи към монитори за проследяване на Вашите жизнени показатели. Към операция ще се пристъпи едва, след като анестезиологът установи, че е постигнато пълно обезболяване.

Екип

д-р Анелия Георгиева – Началник отделение, анестезиолог
д-р Йордан Георгиев – анестезиолог
д-р Здравко Александров – анестезиолог
д-р Красимир Попов – анестезиолог
д-р Йоанна Атанасова – специализант анестезиолог

Контакти:
Регистратура: 064 69 20 20
e-mail: hospital@svetipantaleimon.com