Отделение за долекуване

Отделение за долекуване

Отделение за продължително лечение
по вътрешни болести и нервни болести

Работи се по клинични пътеки № 254 „Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето“ и № 255 „Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции“.

Лечението се осъществява в Отделение по физикална и рехабилитационна медицина.

При клинична пътека № 254 „Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето“, лечението се провежда от лекари – физиотерапевти, съвместно с лекари със специалност „Нервни болести“.

Лечението по клинична пътека № 255 „Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции“ също се провежда в Отделение по физикална и рехабилитационна медицина от лекари – физиотерапевти, съвместно с лекари със специалност „Кардиология“.

Контакти:
Регистратура:  064 87 20 20
e-mail:  hospital@svetipantaleimon.com