НОВИНИ

МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен

МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН ООД ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „Началник отделение по Ортопедия и Травматология“

МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН ООД О Б Я В Я В А      КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ“ На основание чл. 90

повече »

МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН ООД ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността Медицинска сестра, специализант по Анестезиология и интензивни грижи

На основание чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 2015 г., изм. ДВ 58/23.07.2019 г. за придобиване на специалност в системата на Здравеопазването

повече »

МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН ООД обявява конкурс за длъжността Медицинска сестра, специализант по Операционна и превързочна техника

На основание чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 2015 г., изм. ДВ 58/23.07.2019 г. за придобиване на специалност в системата на Здравеопазването

повече »

За изследване за COVID 19

ДКЦ Св. Панталеймон ООД вече разполага с апаратура за молекулярни изследвания. Новата платформа позволява провеждане на т. нар. ускорено изследване за наличие на коронавирусна РНК

повече »