НОВИНИ

МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен

На 15.02.2021 г. стартира изпълнението на проект „Подкрепа за средни предприятия
за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

На 15.02.2021 г. стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.077-0696-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Безвъзмездната помощ е в размер

повече »

МБАЛ СВ. ПАНТАЛЕЙМОН ООД търси да назначи
талантливи и позитивни хора за позицията на: Възпитател за детски кът за деца до 12 г.

Министерство на труда и социалната политика Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Във връзка със спечелен проект с европейско финансиране № BG05M9OP001-1.096-0010 “Съчетаване на личния

повече »

Стартира изпълнението на проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

На 01.02.2021 г. стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.077-0669-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Безвъзмездната помощ е в размер

повече »

Публична покана от ДКЦ Св. Панталеймон – Плевен
Процедура за избор на изпълнител „Доставка на медицински консумативи“

ДКЦ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН – Плевен ООД ОБЯВЯВА Процедура за избор на изпълнител „Доставка на медицински консумативи“ ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ Декларация – ЕИК Проекто-договор Техническа спецификация Приложение

повече »

В ПОМОЩ НА МЛАДИТЕ РОДИТЕЛИ!

В  ПОМОЩ  НА  МЛАДИТЕ  РОДИТЕЛИ! ФОРМИРАНЕ  НА  ДВИГАТЕЛНИ  УМЕНИЯ  У НОВОРОДЕНОТО Консултация със специалист-физиотерапевт и възможност за изработване на индивидуална рехабилитационна програма, включваща работа  с 

повече »