Медико-диагностична клинична лаборатория

Медико-диагностична клинична лаборатория

Медико-диагностична клинична лаборатория

В МБАЛ Св. Панталеймон – Плевен се обслужват както пациенти на болницата, така и пациенти на медицинския център, които идват с направление по здравна каса, или като клиенти на доброволните здравноосигурителни фондове, или като самонасочили се пациенти.
Лабораторията е оборудвана с модерна, съвременна апаратура, позволяваща висока достоверност на резултатите и много широк набор от изследвания.

 
В лабораторията се изработва пълна гама от:
• клинико-химични изследвания – субстрати, ензими, електролити, микроелементи, липиден статус
• хематологични и цитологични изследвания
• кръвосъсирване
• хормони и туморни маркери
• урина и телесни течности
• имунологични изследвания
• функционални тестове
• гликирани белтъци

 

Лабораторията провежда ежедневен вътрешен контрол на качеството и периодичен външен контрол.
За всички провеждани изследвания лабораторията притежава сертификати от Националната система за външна оценка на качеството.
 

Информация за пациента

За да се подготвите по-добре за предстоящо лабораторно изследване, можете да прочетете препоръките на нашия лабораторен лекар:

Изследване в клинична лаборатория
За да получите достоверни резултати при изследване в клинична лаборатория трябва да имате предвид следното:
– Добре е да посетите лабораторията сутрин (най-късно до 11.00 ч.). Желателно през последните 12 ч. преди вземането на кръв да не сте приемали храна, напитки и лекарства.
Изключение – спешни и неотложни състояния, преценени като такива от лекар!
– При изследване на кръвно-захарен профил: първото посещение трябва да бъде не по-късно от 8.00 ч. сутринта.
– При изследване на мастен профил: трябва да има 12-часов период на глад, като предхождащата вечеря е лека и бедна на мазнини.
– При изследване на хормони /щитовидни/ – заместителното лечение, ако има такова, се приема след вземането на кръвната проба. Преди изследването се забраняват кафе, чай, цигари.
– При изследване на репродуктивни хормони /полови/ – важно е те да бъдат осъществени при стриктно спазване на изискванията, свързани с периода на месечния цикъл.
– При изследване на урина – донася първа сутрешна урина /тя е по-концентрирана и по-достоверна/, получена от средна струя и след внимателен тоалет. Дамите не дават урина по време на месечния цикъл и до два дни след това.

Екип

Д-р Поля Симова – Началник МДКЛ
Д-р Стела Бенчовска

Контакти:
Регистратура:  064-87-20-20
e-mail:  hospital@svetipantaleimon.com