За изследване за COVID 19

ДКЦ Св. Панталеймон ООД вече разполага с апаратура за молекулярни изследвания. Новата платформа позволява провеждане на т. нар. ускорено изследване за наличие на коронавирусна РНК посредством RT-PCR метод.
Апаратурата се нарича iPonatic и е производство на световно известната компания Sansure Biotech.
 
PCR лабораторията работи всеки ден от 7:30 до 16:30 ч
ул. Трите бора №24
тел.: 064872020
 
Резултатите се получават в рамките на деня от регистратурата на лечебното заведение.
 
Важно!
ДКЦ Св. Панталеймон ООД има сключен договор с НЗОК за PCR изследвания за COVID-19 с талон 4, издаван от специалисти от СИМП /специализирана извънболнична медицинска помощ/.