За изследване за COVID 19

ДКЦ Св. Панталеймон ООД вече разполага с апаратура за молекулярни изследвания. Новата платформа позволява провеждане на т. нар. ускорено изследване за наличие на коронавирусна РНК посредством RT-PSR метод и резултат за един час.
Апаратурата се нарича iPonatic и е производство на световно известната компания Sansure Biotech.
Тестването се провежда на адрес ул. Трите бора №24 с предварително записване на тел.: 064/872020.
 
PCR лабораторията работи всеки ден от 7:30 до 16:30 ч
след предварително записан час
тел.: 064872020
 
Резултатите се получават онлайн в рамките на деня. При желание за резултат на хартиен носител, същият се получава от регистратурата на следващият ден.
 
Важно!
ДКЦ Св. Панталеймон ООД има сключен договор с НЗОК за PCR изследвания за COVID-19 с талон 4, издаван от специалисти от СИМП /специализирана извънболнична медицинска помощ/.