ДКЦ Св. Панталеймон – Плевен, ул. Трите бора №19

Диагностично-консултативен център Св. Панталеймон – Плевен

Работно време: 7.30-19.30 часа

Повече информация на регистратурата на ДКЦ Св. ПАНТАЛЕЙМОН – ПЛЕВЕН
тел.: 064 69 20 20 • 0878 153 599

Диагностично-консултативен център СВ. ПАНТАЛЕЙМОН – ПЛЕВЕН разполага с всички лекарски кабинети за първични и консултативни прегледи. Има договор с НЗОК.