ДКЦ Св. Панталеймон – Плевен, ул. Трите бора №19

Диагностично-консултативен център Св. Панталеймон – Плевен

Работно време: 7.30-19.30 часа


Повече информация на регистратурата на ДКЦ Св. ПАНТАЛЕЙМОН – ПЛЕВЕН
на ул. Трите бора №19 и на телефони: 064 69 20 20 • 0878 153 599

ДКЦ СВ. ПАНТАЛЕЙМОН – ПЛЕВЕН на ул. Трите бора №19 разполага с всички лекарски кабинети
за първични и консултативни прегледи. Има договор с НЗОК.