ДКЦ Св. Панталеймон – Плевен, ул. Трите бора №24

Диагностично-консултативен център Св. Панталеймон – Плевен

Работно време: 7.30-19.30 часа

Повече информация на регистратурата на ДКЦ Св. ПАНТАЛЕЙМОН – ПЛЕВЕН
на ул. Трите бора №24 или телефони: 064 87 20 20 • 0878 471 334

ДКЦ СВ. ПАНТАЛЕЙМОН – ПЛЕВЕН на ул. Трите бора №24 разполага с всички лекарски кабинети
за първични и консултативни прегледи. Има договор с НЗОК.