Category: Новини

МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН ООД ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността
„Началник отделение по Ортопедия и Травматология“

МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН ООД О Б Я В Я В А      КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ“ На основание чл. 90

Read More »

МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН ООД ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността
Медицинска сестра, специализант по Анестезиология и интензивни грижи

На основание чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 2015 г., изм. ДВ 58/23.07.2019 г. за придобиване на специалност в системата на Здравеопазването

Read More »

МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН ООД обявява конкурс за длъжността
Медицинска сестра, специализант по Операционна и превързочна техника

На основание чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 2015 г., изм. ДВ 58/23.07.2019 г. за придобиване на специалност в системата на Здравеопазването

Read More »