Category: Новини

КОНКУРС НА МБАЛ СВ. ПАНТАЛЕЙМОН – ПЛЕВЕН

МБАЛ Св. Панталеймон – Плевен ООД на основание чл. 90 от Кодекса на труда, във връзка със Заповед № 02/25.01.2019г. на Управителя, обявява конкурс за следната длъжност: Лекар, началник-отделение на Отделение по нефрология и диализно лечение…

Read More »

МБАЛ СВ. ПАНТАЛЕЙМОН – ПЛЕВЕН ЗАПОЧНА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПО ПРОЦЕДУРА „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“

На 19.05.2017 г. МБАЛ Св. Панталеймон-Плевен ООД подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”. 

Read More »