Category: Новини

МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен стартира проект за ускоряване на прехода към цифровизация
чрез внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МБАЛ Свети Панталеймон –

Read More »

Места за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, финансирани от държавата
срок до 17.04.2023

МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН – Плевен На основание чл. 44 от Наредба № 1/22.01.2015 година за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, относно места финансирани

Read More »