Еднодневен стационар

Еднодневен стационар

В сектор „Еднодневен стационар” се извършват малки хирургични интервенции, които не налагат дългосрочен болничен престой. Също така се полагат грижи за пациенти, на които е проведено изследване или манипулация под анестезия.
Еднодневната хирургия представлява лечебно-диагностични дейности и методи, осъществявани в рамките на един ден, които не изискват пренощуване в болница.
Тя  дава възможност пациентът да бъде изписан до няколко часа след извършване на оперативната намеса или направено изследване.
По този начин се спестява стресът от дългото отсъствие от близките и домашната обстановка, като на пациента се осигурява висококачествена медицинска помощ и бързо възстановяване.
Екип от квалифицирани и уважавани специалисти гарантира за качеството на медицинските услуги и висок професионализъм.