Топлата връзка на „МБАЛ Св.Панталеймон-Плевен“ участва в конкурса сграда на годината

Болницата се намира в жк “Дружба” и е трето тяло към съществуващата вече „МБАЛ Св.Панталеймон-Плевен”, медицински център и аптека. Двете сгради са ситуирани от южната и северната страна на ул.”Трите бора”

към пълната публикация