Стартира изпълнението на проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

На 01.02.2021 г. стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.077-0669-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Безвъзмездната помощ е в размер на 150 000 лв. от които 127 500 европейско и 22 500 национално съфинансиране. Целта на проекта е да бъдат осигурени оперативен капитал за „МБАЛ Свети Панталеймон“, чрез който ще успеем по-лесно да преодолеем недостига на средства настъпил в резултат на намалелите приходи като резултат от COVID-19. Проектът ще продължи 3 месеца. Резултатите, които ще постигнем са свързани с подобряване на нашата ликвидност и осигуряването на допълнително средства, с които да продължим да осъществяваме основната си дейност.