СВОБОДНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
03-2023

МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН – Плевен

На основание чл.17, ал.1, ал. 3 от Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност
в системата на здравеопазването

ОБЯВЯВА СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

по условията на чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ /до изпълнение на учебната програма/

За следдипломно обучение на студенти с професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление “Здравни грижи” за придобиване на специалност „Операционна и превързочна техника“.

Изисквания към кандидатите:
• медицинско образование,
• членство в БЛС,
• стаж в МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН е предимство.

Приемът на документи ще се осъществява на адрес:
град Плевен, ул. Трите бора №24 на Регистратура.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени за събеседване след предварително уговорени дата и час!