Свиждане

Свиждане

МБАЛ Св. Панталеймон - Плевен

Свижданията се извършват в четвъртък и в неделя, както и през всички празнични дни от 16.00 до 18.00 часа.
 
При влизането си в отделението посетителите поставят калцуни върху обувките си, за да се гарантира болничната хигиена. След поставянето на калцуните се дезинфектират ръцете. Посетителите със симптоми на остра вирусна инфекция задължително поставят маска за еднократно ползване.
В част от отделенията посетителите обличат и халати върху дрехите си.
 
Моля, следвайте указанията на медицинския екип при свиждане. Всички изисквания са насочени към гарантиране на здравето и сигурността на пациентите.
 
Информирането на близките за състоянието на пациентите е регламентирано във вътрешния правилник на болницата. Още при постъпването можете да определите кои Ваши близки да бъдат информирани за промените във Вашето здравословно състояние по време на болничния Ви престой, както и за резултатите от изследванията, процедурите и операциите.
 
Сведения се получават само и единствено от лекуващия лекар!
Медицинският персонал няма право да дава сведения!