Световната седмица на глаукомата от 7 до 12 март

По повод Световната седмица на глаукомата от 7 до 12 март в Очния кабинет на ДКЦ Свети Панталеймон на ул.”Хан Крум” 2 ще се извършват безплатни профилактични прегледи. Тел. за записване 064 60 20 20.
 
Глаукомата се определя като социалнозначимо заболяване, тъй като е с висока честота и инвалидизация на пациента заради загуба на зрението. Глаукомата е една от най-честите причини за необратима слепота в световен мащаб. В България между 70 и 80000 души страдат от глаукома. Препоръчително е след 30 годишна възраст веднъж годишно да се извършват профилактични прегледи на зрението с измерване на очното налягане.