Регистрирана Служба по трудова медицина “СТМ Свети Панталеймон” ООД

Уважаеми работодатели,
 
Ако се свържете със Службата по трудова медицина “СТМ Свети Панталеймон” ще си осигурите квалифицирана помощ за реализиране на правилна политика по здраве и безопасност при работа, в унисон с изисванията на Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и всички подзаконови актове.
 
СТМ ще ви предложи договор за предварителни и периодични профилактични прегледи с участието на висококвалифицирани специалисти и допълнителни изследвания, обезпечени с най-модерна медицинска апаратура и съобразени с реалните рискови фактори в работната среда.
 
Службата по трудова медицина “СТМ Свети Панталеймон” ООД е регистрирана в Министерство на здравеопазването с № 576/16.09.2014
 
повече