Предизвикателството беше осигуряването на функционалност между двата корпуса

Изграждането на болнична сграда е сложен процес. Трудно ли е да построиш специализирана сграда, която да функционира без прекъсване през цялата годината?
– Болничната сграда наистина е тип сграда, към която са по-специфични изискванията, достъп на пациенти, тяхното обслужване от различните звена. Оттам идва сложността при изграждането на такъв тип сграда.

към пълната публикация