Пише ви пациентка на д-р Йовчева

Didka Petkova, 9 юли в 20:40

“Д-р Люба Йовчева, УНИКАЛНА! Професионализъм, заинтересованост, човечност….Възхищавам й се и се прекланям пред нея!!!:)”