Откриване на топла връзка

На 7 април 2014 беше открита топла връзка, която свързва корпус В и корпус С на болницата, които се намират от двете страни на улица “Трите бора”. По този начин е осигурена функционалност на всички сгради.

 
Откриване на топла връзка.
 
Откриване на топла връзка.