Откриване на мобилен стоматологичен кабинет

Откриване на мобилен стоматологичен кабинет към ДКЦ Свети Панталеймон Плевен.