Остеоденситометрия – DXA

Остеоденситометрия – DXA

Чрез  остеоденситометър на рентгенов принцип DXA се измерва костната плътност в областта на прешлените и тазобедрената става и се оценява опасността от фрактура.Изследването е показано при пациенти с анамнеза за фрактура на средна възраст, при фамилна анамнеза за родственик от първа степен, при слаби лица, пушачи, подалгани на лечение с кортикостероиди, при заседнал начин на живот, употреба на контрацептиви, недостиг на естрогени на млада възраст, консумация на алкохол, повече от две стандартни питиета на ден, висок прием на кофеин, ниско съдържание на калциий в диетата, хипертиреоидизъм, ревматоиден артрит.
Принципа на измерване на костна плътност е следния: DXA излъчва два рентгенови лъча, с различни енергийни храктеристики и регистрира пропуснатите от костта лъчи. Изследването продължава около 10-20 минути, безболезнено е и с ниско лъчево натоварване.
За стандартизиране на получените данни се използват две скали: Т-score – броят на стандартните отклонения от нормата за здрав човек на …30-годишна възраст от същия пол; Z-score – броят на стандартните отклонения от нормата за човек от същия пол и на същата възраст.
Нормално отклонението при Т-score е в рамките на 1; за остеопения говорим в случаите на отклонение от стандарта от 1 до 2,5; При повече от 2,5 стандартни отклонения вече става въпрос за остеопороза.