Отделение по образна диагностика

Отделение по образна диагностика

Клиники и отделения

Отделението по Образна диагностика към МБАЛ Св. Панталеймон – Плевен разполага с последно поколение ядрено магнитен резонанс, конвенционални рентгенови апарати, ултразвуков апарат, остеоденситометър на рентгенов принцип DXA, мобилни рентгенови апарати, ортопантомограф  –  за панорамни зъбни снимки и апарат за секторни зъбни снимки.
 
Лекарите, работещи в отделението по “Образна Диагностика”  са с признати специалности, профилирани в различните подспециалности като спешна диагностика, магнитен резонанс, компютърна томография, мамографска диагностика, ултразвукова диагностика, интервенционална рентгенология, нуклеарна медицина и онкология.
 
Философията на работещите в отделението по “Образна Диагностика” в МБАЛ Св. Панталеймон – Плевен е ориентирана изцяло към пациента. Ние вярваме, че здравеопазването в България може да бъде на високо ниво!