Отделение по гастроентерология

Отделение по гастроентерология

Отделение по гастроентерология

В отделението по гастроентерология в МБАЛ Св. Панталеймон-Плевен се извършват всички изследвания на гастроинтестинален тракт и хепатобилиарна система.
Екипът от специалисти разполага с видеоендоскопска апаратура, ехографска диагностика, компютър томограф, ядрено-магнитен резонанс и съвременна лабораторна диагностика. В отделението се извършват гастро и колоноскопии под обща анестезия.

Екип

  • д-р Пламен Петков – Началник отделение, гастроентеролог
  • д-р Васил Тотев – гастроентеролог
  • д-р Лилия Гарева – специализант
  • д-р Светослава Рибалкина – специализант

Контакти:
Регистратура: 064 69 20 20
e-mail:  hospital@svetipantaleimon.com