Отделение по вътрешни болести

Отделение по вътрешни болести

Отделение по вътрешни болести

Отделението по Вътрешни болести в МБАЛ Св. Панталеймон – Плевен има основното предимството да работи по следните специалности – кардиология, ендокринология и болести на обмяната и пневмология и фтизиатрия.
Екипът е опитен и високо квалифициран, с много амбиция да използва възможностите на последно поколение диагностична апаратура.

Отделението по Вътрешни болести разполага с:
• консултативни кабинети;
• манипулационни за амбулаторна диагностично-консултативна дейност по отделните специалности;
• ехографски кабинет за конвенционална и доплерова ултразвукова диагностика за всички подспециалности.
Лекарите преглеждат пациенти по линия на НЗОК, както и свободен прием.

Контакти:
Регистратура: 064 69 20 20
e-mail:  hospital@svetipantaleimon.com

Екип

Д-р Люба Йорданова – Началник отделение, ендокринолог
Д-р Габриела Генова – ендокринолог
Д-р Николай Илиев – кардиолог
Д-р Емануил Манойлов – кардиолог
д-р Надя Дочева – Маринова – ендокринолог
д-р Ванина Найденова – специализант
д-р Божидара Спасова – специализант