Информация за пациента

Информация за пациента

Информация за пациента

В деня, определен за планово постъпване
Добре е да дойдете към 7.30 ч. пред съответния приемен кабинет. Задължително е да носите със себе си:
– документ за самоличност (лична карта, паспорт);
– лични вещи (тоалетни принадлежности, кърпа, прибори за хранене, чаша, чехли);
– цялата медицинска документация, касаеща настоящето Ви заболяване.
 
Добре е да не сте консумирал храна и стимулиращи напитки, за да могат да Ви бъдат направени съответните лабораторни изследвания. Ако Ви предстои операция или манипулация, свързани с анестезия (упойка) не трябва да пиете и течности.
 
В деня на Вашата операция
– Не бива да ядете или пиете каквото и да било минимум 6 часа преди анестезията. Ако има храна или течност във Вашия стомах по време на анестезия, тя може да се върне обратно в гърлото и оттам да попадне в белия дроб. Това може да предизвика неговото тежко увреждане.
–  Ако ежедневно взимате медикаменти, те трябва да бъдат приети и в деня на операцията (с малко течност), освен ако Вашият анестезиолог или хирург изрично не поискат да ги прекратите. Задължително се спират медикаментите, които имат ефект върху кръвосъсирването (антикоагуланти, асприн).
–  Ако не се чувствате добре в деня на операцията непременно трябва да информирате лекуващия екип за това.
–  Вашият анестезиолог ще разговаря с Вас преди операцията. Ще дискутирате възможните видове анестезия, ползите и рисковете от тях. Съвместно ще решите кое е най-доброто за Вас. Нищо няма да Ви бъде приложено преди да бъдете информиран и да дадете своето съгласие.
 
В операционната
До операционната ще Ви придружи представител на отделението, в което сте настанен. Ако се чувствате неспокоен, още преди да тръгнете към операционната зала, ще Ви бъде дадено успокоително. В операционната ще бъдете посрещнат от анестезиологичната сестра. Тя ще Ви помогне да се настаните на операционната маса и ще Ви включи към монитори за проследяване на Вашите жизнени показатели. Към операция ще се пристъпи едва, след като анестезиологът установи, че е постигнато пълно обезболяване.