Свободни длъжности за специализанти – 2019 г.

Свободни длъжности за специализанти – 2019 г.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ В МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН – ПЛЕВЕН
 
Във връзка с обнародването на Наредба №1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и изискването на чл. 17, ал. 1 от същата наредба и предвид нуждите от лекари в клиниките и отделенията, МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН – ПЛЕВЕН обявява следните свободни длъжности за лекар–специализант в лечебното заведение:
 

За специалност „Нефрология” – 1 място
 


Желаещите да станат част от екипа на МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН – ПЛЕВЕН следва да представят на регистратурата на болницата следните документи:

 
• Заявление – свободен текст;
• Диплом за завършено висше медицинско образование – копие;
• Удостоверение от БЛС;
• Копие на документ за самоличност;
• Автобиография – европейски формат (при желание може да бъде изтеглена от тук>>)
• Мотивационно писмо.
 
Документите ще се приемат в срок до 30.04.2019 г. от публикуването на обявата включително. След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия, създадена със заповед на изпълнителния директор на болницата.