Програми за специализация

Програми за специализация

Болницата има акредитация за провеждане на практическо обучение по следните специалности: