Нормативни документи

Нормативни документи

„Наредба № 34/29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването” pdf

———————————————————-

„Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването” pdf