На 15.02.2021 г. стартира изпълнението на проект „Подкрепа за средни предприятия
за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

На 15.02.2021 г. стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.077-0696-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Безвъзмездната помощ е в размер на 133 900 лв. от които 113 815 европейско и 20 085 национално съфинансиране.

Целта на проекта е да бъдат осигурени оперативен капитал за „ДКЦ Свети Панталеймон“, чрез който ще успеем по-лесно да преодолеем недостига на средства настъпил в резултат на намалелите приходи като резултат от COVID-19.

Проектът ще продължи 3 месеца. Резултатите, които ще постигнем са свързани с подобряване на нашата ликвидност и осигуряването на допълнително средства, с които да продължим да осъществяваме основната си дейност, което е от голямо значение за нас, като компания която понесе последствията от COVID-19.