МЕДИЦИНСКИ ЕКИП

МЕДИЦИНСКИ ЕКИП

Екипът на МБАЛ СВ.ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН и ДКЦ СВ.ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН се състои от утвърдени български лекари и опитни специалисти, като някои от тях са преподаватели в Медицинския университет.
 
Качествена ортопедична хирургия в областта на ендопротезирането, гръбначната и ендоскопска хирургия в България се извършва в много малко болници и МБАЛ СВ.ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН е една от тях. Пациенти от цяла България и чужбина потърсиха и получиха качествена медицинска помощ.
 
Сроковете за възстановяването на пациентите след операции, свързани с травми и възрастови изменения на гръбначният стълб, вкл. дискови хернии в шийната и кръстна области са такива, каквито са стандартите в клиниките на най-развитите страни. Това се дължи както на професионализма на хирургичните екипи, така и от работата на физиотерапевтите, рехабилитаторите и кинезитерапевтите.