Микробиологична лаборатория

Микробиологична лаборатория

Микробиологична лаборатория

В микробиологичната лаборатория се обслужват както пациенти на болницата, така и пациенти на медицинския център, които идват с направление по здравна каса, или като клиенти на доброволните здравноосигурителни фондове, или като самонасочили се пациенти.
 
Целта на “Микробиологичната лабораторна диагностика” е да допринесе за подобряване на здравето и качеството на живот на пациента чрез способите на добрата лабораторна практика.
 
Микробиологичната диагностика установява микробния причинител и подходящия за него антибиотик. Резултат на това е бързо повлияване инфекциозното състояние, пациента не е подложен на излишна и неадекватна антибиотична терапия, която уврежда организма и оскъпява провежданото лечение.
Използват се класически методи за изолация на бактериите чрез посявки, микроскопиране, имунологични методи, както и бързи тестове за установяване на причинителя директно в клиничния материал.
В лабораторията се правят изследвания на:
 
• секрети – гърлени, носни, очни, ушни, раневи, от генитална система /вагинални, уретрални, простатни, еякулат/
• урина – за стерилност
• фецес – за детски заведения, за здравна книжка
• материали за микоплазма / уреаплазма – вагинални, цервикални, уретрални секрети, еякулат, урина
• материали за хламидия /сух тест/ – вагинални, цервикални, уретрални секрети
• идентификация на изолиран патогенен причинител
• изработване на антибиограма на изолиран патогенен причинител

 

Използват се класически методи за изолация на бактериите чрез посявки, микроскопиране, имунологични методи, както и бързи тестове за установяване на причинителя директно в клиничния материал.

Информация за пациента

За да се подготвите по-добре за предстоящо изследване, можете да прочетете препоръките на нашия микробиолог:
 
Изследване в микробиологичната лаборатория
За достоверност на резултатите, пациентите на микробиологичната лаборатория трябва да спазват указанията на лекуващите лекари, както и изискванията на лабораторията за правилно и навременно вземане и доставяне на съответните материали за микробиологично изследване:
– Гърлени секрети се вземат от лекуващия лекар или от микробиолога само сутрин преди миене на зъби, преди прием на храна, вода и др., както и 3 дни след приключване на антибиотично лечение /ако е проведено такова/.
–  Урина се взема сутрин в стерилен съд /закупен от аптека/, веднага след ставане от сън и старателен тоалет с вода и сапун, като се събира малко количество от средната струя; предишното уриниране е желателно да е 3-4 часа преди описаната процедура.
–  Очни секрети се вземат от лекуващия лекар или от микробиолога сутрин преди измиване на очите.
– Материали от полова система се вземат само от специалист, след задължителен тоалет на гениталиите.
 
Всички материали се донасят в лабораторията възможно най-бързо, като се предпазват от преохлаждане и прегряване.

ЕкипД-р Светла Стойчева – Началник лаборатория по Микробиология

Контакти:
Регистратура:  064 87 20 20
e-mail:  hospital@svetipantaleimon.com