Места за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, финансирани от държавата
срок до 17.04.2023

МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН – Плевен

На основание чл. 44 от Наредба № 1/22.01.2015 година за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, относно места финансирани от държавата, МБАЛ Свети Панталеймон-Плевен ООД,
обявява своите предложения за места за специализанти, които да бъдат финансирани от държавата.

Моля в срок до 17.04.2023 година,
всеки който проявява интерес за обявените места
да депозира писмено своето желание в лечебното заведение.
Приемът на документи ще се осъществява на адрес:
град Плевен, ул. Трите бора №24 на Регистратура.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени за събеседване
след предварително уговорени дата и час!