Медико-дентален център Св. Панталеймон

Медико-дентален център Св. Панталеймон

Медико-денталният център разполага с един стоматологичен кабинет и един Мобилен стоматологичен кабинет.
 
Екип:
д-р Аксиния Лишева
д-р Енчо Нинов
 
В МДЦ Свети Панталеймон се извършват и следните дейности:
 
• Образни изследвания със зъбен кугел, ортопантомограф и скенер с 3D визуализация.
• Обслужват се деца със специални потребности под обща анестезия.
• Поставяне на зъбни импланти. Хирургичната интервенция се извършва от д-р Евгений Миронов. Манипулацията е безболезнена и атравматична.
• Открита гингивална хирургия със запълване на костния дефект с PRF.
• Поставяне на фасети.
   
Контакти:
Регистратура:  064-69-20-20
e-mail:  hospital@svetipantaleimon.com