МБАЛ СВ. ПАНТАЛЕЙМОН

МБАЛ СВ. ПАНТАЛЕЙМОН

МБАЛ Св. Панталеймон – Плевен разполага с водещата в централна и северна България Клиника по ортопедия и травматология. В нея се извършват гръбначна хирургия, артроскопска хирургия и детска ортопедия.

МБАЛ Св. Панталеймон-Плевен е многопрофилна болница и разполага с:

• Клиника по ортопедия и травматология (вкл. гръбначна хирургия, артроскопска хирургия, детска ортопедия)
• Отделение по хирургия – обща, съдова хирургия и урология
• Отделение по гнойно септична хирургия
• Отделение по анестезиология и интензивно лечение
• Клиника по ревматология
• Отделение по неврология
• Отделение по вътрешни болести
• Отделение по гастроентерология
• Отделение по нефрология и хемодиализа
• Отделение по образна диагностика
• Отделение по Физикална и рехабилитационна медицина
• Отделение за долекуване
• Еднодневен стационар
• Медико-диагностична клинична лаборатория
• Микробиологична лаборатория
Болницата има договор със Здравната каса и работи по клинични пътеки.
Пациентите могат да избират ВИП условия (самостоятелна стая и консумативи) срещу допълнително заплащане.
С трите нови структури МБАЛ Св. Панталеймон-Плевен вече разполага с 209 легла и покрива най-високото ниво на категоризация на отделения и клиники по националните стандарти.