МЕДИЦИНА ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ

МЕДИЦИНА ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ

МБАЛ Св. Панталеймон – Плевен е многопрофилна болница за активно лечение и разполага със следните специализирани клиники и отделения:

• Клиника по ортопедия и травматология – включително гръбначна хирургия, артроскопска хирургия, детска ортопедия.
• Отделение по хирургия – обща, съдова хирургия и урология
• Отделение по гнойно септична хирургия
• Отделение по анестезиология и интензивно лечение
• Клиника по ревматология
• Отделение по неврология
• Отделение по вътрешни болести
• Отделение по гастроентерология
• Отделение по нефрология и хемодиализа
• Отделение по образна диагностика
• Отделение по Физикална и рехабилитационна медицина
• Отделение за долекуване
• Еднодневен стационар
• Медико-диагностична клинична лаборатория
• Микробиологична лаборатория

Болницата има договор със Здравната каса и работи по клинични пътеки.
Пациентите имат осигурен:
– безплатен достъп до wifi
– достъп до формуляри-образци за Информирано съгласие
– избор на лекар/екип
– избор на ВИП условия (самостоятелна стая и консумативи) срещу допълнително заплащане.
С трите нови структури МБАЛ Св. Панталеймон-Плевен вече разполага с 209 легла и покрива най-високото ниво на категоризация на отделения и клиники по националните стандарти.