МБАЛ Св. Панталеймон-Плевен, обявява
предложения за места за специализанти, (финансирани от държавата)

На основание чл. 44 от Наредба № 1/22.01.2015 година за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, относно места финансирани от държавата, МБАЛ Свети Панталеймон-Плевен ООД, обявява своите предложения за места за специализанти, които да бъдат финансирани от държавата.

Моля в срок до 10.04.2022 г., всеки който проявява интерес за обявените места да депозира писмено своето желание в Лечебното заведение на адрес: гр. Плевен, ул. Трите бора № 24 на Регистратура.

База за обучение

Специалност

Брой предложения за места за специализанти,
(финансирани от държавата)

1

МБАЛ Св. Панталеймон – Плевен

Анестезиология и интензивно лечение

1

2

МБАЛ Св. Панталеймон – Плевен

Ортопедия и травматология

2

3

МБАЛ Св. Панталеймон – Плевен

Ревматология

1

4

МБАЛ Св. Панталеймон – Плевен

Физикална и рехабилитационна медицина

1

5

МБАЛ Св. Панталеймон – Плевен

Образна диагностика

1

6

МБАЛ Св. Панталеймон – Плевен

Анестезиология и интензивни грижи

3

7

МБАЛ Св. Панталеймон – Плевен

Операционна и превързочна техника

3